Solliciteren op: Servicemedewerker

Stap 1

Jouw gegevens


Stap 2

Vul de volgende gegevens in om je sollicitatie af te ronden


Stap 3


Hierbij geef ik wel / geen toestemming dat mijn gegevens, aanvullend op de bewaartermijn van 4 weken in de sollicitatiecode, gedurende 1 jaar worden opgenomen in het databestand van Vissers Energy Group.

Je gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

* Deze velden zijn verplicht

© Vissers Energy Group - 2018
Created by